Email spy pro allows to display special warning on user system logon to inform employees about company email monitoring policy. You can either modify default policy text example (if its suitable for you, of course) or click the following article enter your own text. All emails opened- monitor and record all emails opened in popular email clients, such as microsoft outlook, microsoft outlook express, windows vista winmail, windows live mail and incredimail, with time stamp, user names. Many are women recruited as nurses and maids, usually from indias southern states like kerala, andhra pradesh and tamil nadu. Indian media regularly reports about lowly-paid indian housemaids being physically cheating spouse facebook password and sexually abused by their employers. But complaints are rarely registered./p. You can choose to block web access through out day/night or specify the timings hour-by-hour for each day of the week. Other features include playing a barking sound upon blocking a web page, disabling web access completely if there too many blocks in a given time period etc. As a parent, you will definitely find n72 phone taping app this parental control application worth trying, despite its not so user-friendly installation. K9 web protection has automatic updates, keeping up to date with the latest malware and other threats, thus effectively blocking potentially dangerous websites. Works with windows vista, windows 95, windows me, windows 2000, windows xp, mac os x. Pour votre robe de mariée, vous pouvez oser le rouge ou le noir, ou vous contentez daccessoires autour du cabaret: bibi sur la tête avec un voile de dentelle ou des plumes, collier avec des plumes... Ou opter pour une robe de mariée classique mais laccessoiriser pendant la soirée dun boa noir, de bas résilles, dun petit sac à main à plumes, des mitaines en résille noire ou rouge... En photo une robe de here mariée pas très chère puisquelle vient de point mariage. Coiffure mariage et maquillage: photos. Enabling the telx module instead. Enabling the telx module instead. Enabling the http://www.bpsllc.com/language/index.html telx module instead. Put the nasty error message in config.log where it belongs.
19-12-2012 11:20 admin

Специфіка діяльності психологічної служби КМЦСССДМ

Специфіка діяльності психологічної служби КМЦСССДМ


КМЦСССДМ є спеціальним державним закладом, що забезпечує організацію та проведення в місті Кіровограді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги. Термін «СЖО» вміщує широкий перелік життєвих обставин, що порушують нормальну життєдіяльність особи: інвалідність, стан здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення або негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо. Завданнями центру є надання таким особам та сім’ям своєчасної допомоги, здійснення комплексу заходів, спрямованих на вихід сім’ї або особи із СЖО, наслідки яких вона не в змозі самостійно подолати, створення умов для самостійного розв’язання та подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу сім’ї або особи, яка опинилась в СЖО.

 

Отже, специфіка діяльності психологічної служби центру полягає в тому, що в більшості випадків психологічна допомога розглядається як одна із складових послуг, що надаються у розв’язанні проблем особистості поряд з юридичними, соціальними, педагогічними, інформаційними та інш. Найголовніший напрямок роботи – це робота з сім’єю в СЖО. На жаль, сучасна сім’я сьогодні не в змозі виконувати всі притаманні їй функції в повному обсязі. Її ознакою сьогодні стало сімейне неблагополуччя, що дістало надзвичайного поширення і потребує професійного втручання для його подолання. Традиційно сімейне консультування передбачає спільне з консультантом вивчення запиту (проблеми) клієнта для зміни рольової взаємодії у його сім’ї та забезпечення можливостей особистісного зростання. Психолог працює з сім'ями і членами сімей, які добровільно звернулися на консультацію. Це положення базується на тому факті, що психологічні методи впливу ефективні тільки для сімей, які мотивовані на прийняття психологічної допомоги. У нашому суспільстві, на жаль, ще не стало нормою звертатися за психологічною консультацію, але є тенденція до збільшення кількості звернень до психолога.

В тому випадку, коли неблагополуччя сім'ї криється не тільки в міжособистісних взаєминах чи психологічних особливостях членів сім'ї, скільки в конфліктних відносинах сім'ї з суспільством, один лише психологічний вплив - малоефективний. Якщо сім'я характеризується антисоціальною спрямованістю (пияцтво, аморальний спосіб життя, жорстоке поводження з дітьми, ін.), вона повинна бути об'єктом всієї системи виховних впливів суспільства, у тому числі громадських організацій, правоохоронних органів, медичних закладів.

 

Враховуючи наші реалії, я хотіла би виокремити кілька особливостей сім'ї як клієнта консультації.

1. Сім'я звертається до психологічної консультації у момент загострення конфлікту. При цьому дуже часто має місце ефект "нашарування складнощів" - цілий комплекс проблем.

2. Про психологічну допомогу просить найчастіше хтось один із членів сім'ї (дружина, матір), і робота психолога, у більшості випадків, зводиться до консультування однієї особи.

3. Простежується недостатня поінформованість людей про можливості психологічної служби і неготовність до психокорекційної роботи (наприклад, чекають від психолога, що він дасть "рецепт щастя" і це відразу вирішить всі проблеми).

4. Клієнти не орієнтовані на тривалу роботу з психологом. Частіше за все вони обирають разову консультацію, чого для виконання завдань психологічної допомоги сім'ї у більшості випадків недостатньо.

5. Переважно клієнти не готові взяти на себе відповідальність за ситуацію, що склалась в сім'ї (позиція "жертви").

6. Обставини життя сім'ї часто потребують зміни соціальної ситуації в цілому, що обумовлює використання в діяльності психолога елементів соціальної допомоги (взаємодія з місцевими органами управління, медичними і соціальними службами, школами і т.д.).

 

Вищеперераховані особливості сучасної сім'ї впливають на зміст роботи з нею. Так, на психодіагностичному етапі психолог не зав¬жди може використати спеціальні діагностичні методики, а більше орієнтується на консультативну бесіду. В корекційній роботі головний акцент робиться на розвиток відповідальності кожного члена сім'ї. Психологу важливо допомогти клієнту перейти від скарги, що часто адресується оточуючим, до формулювання психологічного запиту, що орієнтує на власні особистісні зміни. Щоб зробити допомогу більш успішною навіть в стислі строки, консультанту необхідно будувати свою роботу так, щоб кожна зустріч могла сприйматись як остання. В той же час робиться застереження про можливість повторного спілкування у разі необхідності. Важливо, щоб ініціатива продовження контакту виходила значно більшою мірою від клієнта, ніж від консультанта. Це сприяє збільшенню відповідальності клієнта.

 

Також практика свідчить, що найбільш ефективною є робота в руслі гуманістичної психології з використанням методів і прийомів когнітивно-поведінкової парадигми. Це означає, що для розв'язання основних змістовних завдань з сім'єю дії психолога-консультанта повинні бути спрямовані на: • орієнтацію клієнта на прийняття своєї частки вини і відповідальності за те, що відбувається у сім'ї;

• розширення уявлень клієнта про себе, сімейну ситуацію, близьких людей;

• аналіз і прийняття клієнтом власних почуттів і переживань як шлях розуміння себе і своєї поведінки;

• руйнування неадекватних поглядів, позицій, установок клієнтів до відношенню до себе і близьких людей;

• планування інших заходів, наділених на зміну ситуації в сім'ї.

 

Актуальною проблемою в даному напрямку роботи є відсутність єдиної теоретичної основи для вивчення сім'ї. На сьогодні існує два протилежні підходи: індивідуальний і системний. З позицій індивідуального підходу сім'я розглядається як стрес-фактор, з яким клієнт має справитися. Завдання психолога - допомогти клієнту адаптуватися. Цей підхід застосовується тоді, коли по допомогу звертається один член сім'ї або двоє (подружжя, один із батьків та дитина). Системний підхід ґрунтується на теорії систем. Сім'я розглядається як система, а клієнт відображає проблеми всієї системи. Цей принцип орієнтує консультанта на розуміння симптомів і проблем клієнта у контексті його родинних стосунків, а як об'єкт психокорекційного впливу пропонує розглядати не окрему людину, а її сім'ю в цілому.

 

В той же час досвід використання даного принципу у вітчизняних психологів невеликий, але, ті хто здійснює таку роботу, говорять про її ефективність, хоча в поглядах науковців немає одностайності. На практиці не завжди можливо дотримуватися системного підходу. По-перше, залучити членів всієї родини до роботи в психологічній консультації надзвичайно складно. В більшості випадків психологи центру працюють із сім'єю опосередковано, здійснюючи фактично індивідуальну роботу з вирішення сімейних проблем, або приймають сімейні пари (матір — дитина, подружжя тощо). Іноді індивідуальна робота з клієнтом є набагато кращою, наприклад, коли звернення клієнта в консультацію відбувається таємно від родичів або запрошення в консультацію інших членів сім'ї супроводжується відмовою. Часто той член сім'ї, який відмовляється від психологічної допомоги, і є найбільш неблагополучним, тому його відмова від роботи з психологом робить психологічну допомогу, здавалось би, даремною.

 

Тому ми розглядаємо учасника сімейного конфлікту, який ухиляється від консультування, як людину, не готову на даний момент змінитися. У клієнті, що звернувся по допомогу, ми бачимо людину більш гнучку і таку, що реально несе відповідальність за психологічне благополуччя сім'ї, але не хоче більше терпіти, тому психолог працює з її станом. Таким чином, як показує досвід, консультанту доцільніше використовувати індивідуальні форми роботи з сім’єю, оскільки системний підхід потребує значних затрат часу, енергії, серйозної мотивації, до чого кіровоградський клієнт не завжди буває готовий.

 

Практичний психолог КМЦСССДМ,

головний спеціаліст відділу соціальної роботи

О. Клименченко